kifisiapress.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-3-2024

1024px Flag Of Kifissia.svg 26
Κοινοποίηση

ΠΛΗΡ.: Α. Βαρέλα Αρ.Πρωτ.: 10008
ΤΗΛ.: 213-2007113
213-2007114

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
ΚΟΙΝ.: – Την Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

 • Τον Γενικό Γραμματέα
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής
  Ανάπτυξης
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Υπηρεσία Δόμησης
 • Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων,
  Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού &
  Πολιτικής Προστασίας
 • Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
 • Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Δ/νση Προγραμματισμού,
  Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και
  Πληροφορικής
 • Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας
  Αθλητισμού και Πολιτισμού
 • Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
  Από τις ανωτέρω Υπηρεσίες υπάρχει η
  υποχρέωση να παρευρίσκεται αρμόδιος
  υπάλληλος για την εισήγηση των θεμάτων
  αρμοδιότητάς των.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση την 12η
Μαρτίου 2024.
Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα Δημοτικών
Παρατάξεων Σταύρος Βόλκος¨) στις 12-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. στην
τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με θέματα:
2
Α. Ενημέρωση.
Β. Έκτακτα θέματα.
Γ. Τακτικά θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς δύο (2) δέντρων από τον κ.
  Αγιοστρατίτη Δημήτριο, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7257/19-02-2024 αίτηση.
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) δέντρων από την κ.
  Μάταλα Μυρτώ, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6930/16-02-2024 αίτηση.
 3. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς δέκα έξη (16) δέντρων από την
  κ.Ευσταθιάδου Αντιγόνη, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9445/04-03-2024
  αίτηση.
 4. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς δέκα τεσσάρων (14) δέντρων από τον
  κ. Δήμα Αντώνιο μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7929/22-02-2024 αίτηση.
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ανανέωσης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
  χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην εταιρεία Γ. ΒΕΛΑΝΑΣ & ΣΙΑ
  Ο.Ε., για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μπαρ)», επί της οδού Στροφυλίου & Χαρ.
  Τρικούπη 146, στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
 6. Λήψη απόφασης για χορήγηση ανανέωσης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
  χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην εταιρεία ΦΡΑΤΙ ΚΗΦΙΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο
 • αναψυκτήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
  (Παντοπωλείο)», επί της οδού Αργυροπούλου αρ. 7, στη Δ.Ε. Κηφισιάς, για
  χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε
  βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 για «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών
  εορτών» προϋπολογισμού έτους 2024 για την ενοικίαση ηχητικού
  συστήματος για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 2024.
 2. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε
  βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
  τοπικών εορτών» προϋπολογισμού έτους 2024 στο πλαίσιο του εορτασμού
  της Καθαράς Δευτέρας στις 18 Μαρτίου 2024.
 3. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε
  βάρος του Κ.Α. 15.6471.03 με τίτλο «Δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων»
  3
  προϋπολογισμού έτους 2024 στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαράς
  Δευτέρας στις 18 Μαρτίου 2024.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή κατανομής ΚΑΠ από το Υπουργείο
  Εσωτερικών.
 5. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6821.02
  «Πρόστιμα & Προσαυξήσεις», προϋπολογισμού οικ.2024.
 6. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.8264.01
  για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά
  και νομικά πρόσωπα) (ΚΥΑ οικ.25595/26-07-2017)», προϋπολογισμού οικ.
  έτους 2024, κατόπιν των υπ΄ αριθ. πρωτ. 9580-9833/2024 εγγράφων του
  Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.
 7. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά «κατανομή ποσού
  77.633,37 € επιχορήγησης από Α΄ δόση ΚΑΠ 2024 στις Σχολικές Επιτροπές
  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
  Σχολειών.
 8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων (εδ. Α ‘ παρ. 3 αρ. 174
  ν3463/06), λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης).
 9. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς
  καταλόγους.
 10. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9076/1-3-2024 εισήγηση του τμήματος
  Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων.
 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9088/1-3-2024 εισήγηση του τμήματος
  Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων.
 12. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9083/1-3-2024 εισήγηση του τμήματος
  Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων.
 13. Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το υπ΄ αριθμ. Δ76/2024
  Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής σχετικά με δαπάνες ταξιδιού στη
  Μισλάτα-Βαλένθια της Ισπανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
  Ανταγωνιστικού Προγράμματος Horizon 2020 για το έργο «One Step Open
  Digital Building Logbook Solution».
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών
  κατακύρωσης & κατακύρωση αποτελέσματος) της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση
  4
  μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, όπως ορίζει η υπ’ αριθμ.
  πρωτ. 5746/09-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΦΚΩΕΜ-501) Πρόσκληση Εκδήλωσης
  Ενδιαφέροντος του Δημάρχου Κηφισιάς.
 15. Λήψη απόφασης για καταβολή ποσού Α’ εκτελεστού απογράφου της υπ’ αρ.
  3800/2023 δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 16. Λήψη απόφασης για ανάθεση στη Δικηγόρο κα Πωλίνα Ασημακοπούλου, να
  παραστεί την 14η
  Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά τη
  συζήτηση της με ΑΓ 4225/13-7-2022 Αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την
  επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.» κλπ (7) κατά του Δήμου
  Κηφισιάς & κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και σε κάθε
  μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
  Αθηνών – 29ο
  Μονομελές Τμήμα – και καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με
  την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
 17. Λήψη απόφαση για ανάθεση στo Δικηγόρο κ. Λεωνίδα Μακρυπίδη, να
  παραστεί την 14η
  Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά τη
  συζήτηση της με ΑΓ 4450/21-7-2022 Αγωγής της νομίμως εκπροσωπούμενης,
  εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο, αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την
  επωνυμία «A.I.G. EUROPE S.A.» κατά του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και σε
  κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού
  Πρωτοδικείου Αθηνών – 29ο
  Μονομελές Τμήμα – και καθορισμός αμοιβής
  σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
 18. Λήψη απόφασης για ανάθεση η στo Δικηγόρο κ. Λεωνίδα Μακρυπίδη, να
  παραστεί την 14η
  Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά τη
  συζήτηση της με ΑΓ 1792/7-4-2022 Αγωγής της νομίμως εκπροσωπούμενης,
  εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο, αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας με την
  επωνυμία «A.I.G. EUROPE S.A.» κατά του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και σε
  κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού
  Πρωτοδικείου Αθηνών – 29ο
  Μονομελές Τμήμα – και καθορισμός αμοιβής
  σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
 19. Λήψη απόφασης για ανάθεση στη Δικηγορική εταιρεία «Χρήστος
  Κακαρούνας & Συνεργάτες», να παραστεί την 15η
  Μαρτίου 2024, ημέρα
  Παρασκευή και ώρα 12:30, κατά τη συζήτηση της με ΠΡ 8494/3-8-2017
  Προσφυγής του Διαμαντή Χαράλαμπου κατά του Δήμου Κηφισιάς και κατά
  της 392/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε μετ’
  αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 • 20ο
  Μονομελές Τμήμα – και καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 3
  του αρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
 1. Λήψη απόφασης για ανάθεση στo Δικηγόρο κ.ο. Κυριάκο Μαντζαβίνο, να
  παραστεί την 14η
  Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, κατά τη
  συζήτηση της με ΕΦ3555/17-12-2021 Έφεσης του Ιωάννη Κατερίνη κατά του
  Δήμου Κηφισιάς και κατά της υπ. αριθμ. 3368/2006 απόφασης του ΔΠΑ (26Ο
  5
  Τριμελές Τμήμα) έπειτα από την εκδοθείσα υπ. αριθμ. 318/2023
  προδικαστική απόφαση του αυτού Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου
  Αθηνών) , καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του
  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 18ο
  Τριμελές – , και καθορισμός
  αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ

Related posts

Τρείς παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από το Σπαθάρειο Μουσείο «Ευγένιος Σπαθάρης» του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Νίκος Χιωτάκης με το Νίκο Χαρδαλιά στις Περιφερειακές Εκλογές

Η ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Κηφισιάς δίνει ανάσα στο υπεράριθμο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγ. Παρασκευής